Sjöfarten på Vättern

Vid trivselträffen 26 mars berättade Janne Göthberg, från Brandstorp, om sjöfarten på Vättern. Hans farfar August hade börjat frakta gods i små skutor, en verksamhet som gick i arv inom familjen, där tre söner skaffade egen båt. Efter hand blev båtarna allt större och resorna gick allt längre bort, ibland ända till England. Storleken begränsades dock av kanalen. Vid början av 1900-talet ersattes seglen av råoljemotorer. Äldre Bankerydsbor minns fortfarande synen av dessa båtar ute på Vättern med last av ved eller sand på väg till Jönköping.

 

Kommentarer inaktiverade.