Saxfabriken i Alefors

Alefors Saxfabrik, Bankeryd
Gustafssons Sax och Sporrfabrik, Bankeryd

Anders Johan Gustafsson

1871 startade Anders Johan Gustafsson (1827-1892), tidigare rustmästare vid Husqvarna Gevärsfaktori, Aledals Nyckelfabrik, postadress Bankeryd.
Som medhjälpare hade Anders Johan sin yngre bror Carl Albrekt, smedmästare vid Husqvarna Gevärsfaktori. Efter några år tillsammans på Nyckelfabriken, föreslog Anders Johan brodern Carl Albrekt att anlägga en egen industri för tillverkning av saxar enligt samma metod som användes i Aledals Nyckelfabrik dvs med remdrivna hejare (stora maskinella smedeshammare, med vilken man slog/pressade fram ämnen ur glödgat järn).

Carl Albrekt ingick kompanjonskap med Gustaf Hagström, Stockmakarmästare från Husqvarna Gevärsfaktori. 1882 startade Alefors Saxfabrik. Fabriksbyggnaden fick en bottenvåning av sten och en timrad övervåning. Kraften fick man genom att leda vatten från Domneån genom en ränna till ett stort vattenhjul. En hejare blev installerad, vilken drevs av vattenhjulet.

Alefors

Carl Albrekts son Adolf Gustafsson och Hagströms söner Gösta och Tage, deltog också i verksamheten. Gustaf Hagström dog 1904 och samarbetet med Carl Albrekt upplöstes. Alefors Saxfabriks verksamhet fortsatte med Adolf Gustavsson och bröderna Gösta och Tage Hagström. Adolf Gustafsson fann det svårt att samarbeta med bröderna Hagström. Adolf beslöt sig för att lämna Alefors Saxfabrik för att starta en egen fabrik.

Det fanns inte plats att bygga ny fabrik så nära Domneån, att Adolf skulle kunna utnyttja vattenkraften i ett vattenhjul. Därför började Adolf, högre upp utmed ån, att bygga en kraftstation där åvattnet störtar brant ner i en klyfta. Nedanför klyftan sprängdes ett rum in i berget. Ovanför klyftan byggdes en damm. Därigenom erhölls en tillräcklig fallhöjd som räckte för produktion av elektricitet till fabriken och ca 100 abonnenter i grannskapet. På mark mellan ån och nuvarande Klerebovägen, uppfördes en fabriksbyggnad i timmer. Först skaffades en hejare, senare en till och maskiner för smärgling, slipning och övriga arbetsmoment. Firmans namn blev Gustafssons Sax och Sporrfabrik. Saxarna fortsatte att stämplas Alefors. Huvudprodukten var och förblev saxar såsom skräddarsaxar, hushållssaxar, brodyrsaxar, knapphålssaxar.

Utsikt Hulukvarn

Tillverkningen av sporrar upphörde när kavalleriet försvann och hästar inom jordbruket ersattes med traktorer. När fabriken kommit igång 1917, sålde Adolf Gustafsson kraftstationen. Det blev för mycket att sköta både kraftstation och fabrik. Den första tiden arbetade Adolf ensam. men snart kom arbetare från den gamla saxfabriken över till Gustafssons Sax och Sporrfabrik. Adolf hade arbete till ca tio skickliga yrkesmän i sin fabrik. Adolf var också en uppfinnare. Konstruerade och fick patent på maskin som smärglade öglorna på saxarna. Adolf konstruerade även en konservöppnare och andra föremål, men ansåg det vara för mycket besvär att skaffa patent. Därför blev det ingen tillverkning av dessa produkter. Kunder var tekoindustrin, grossister och järnaffärer. Viss försäljning skedde genom handelsresande. Adolfs son Anders Gustafsson var tänkt att ta över chefskapet och driva fabriken vidare, men Anders omkom i en drunkningsolycka i Klerebodamman juldagen 1948. Alefors saxfabriks första byggnad, den med vattenhjulet, övergavs så småningom. Byggnadens timrade övervåning revs långt senare. Timret användes på annat håll.

Efter det att Anders Gustafsson omkommit i drunkningsolyckan började Adolfs dotter Britta hjälpa sin far i fabriken. Britta skaffade sig bil och skötte försäljningen. När Adolf dog 1964, övertog Britta hela verksamheten. Den skickliga arbetarstammen började mer och mer närma sig pensionsåldern eller hade redan passerat den. Britta hade svårt att hitta ersättare till yrkesmän. Därför körde Britta runt på mornarna i bygden. Med sin bil hämtade hon upp de gamle, vilka fortsatte arbetet i saxfabriken. En av dess yrkesmän var smeden Arvid Ljungberg som var verksam långt över sin 80-årsdag. Smeden Ljungberg har gett namn åt bostadskvarteret Ljungbergs gärde i Bankeryd. På det sättet lyckades Britta driva företaget vidare fram till 1972. Då sålde Britta Saxfabriken till en företagare i Habo. Med det upphörde Alefors saxfabrik.

Anställda vid Alefors saxfabrik. Adolf Gustavsson längst till vänster, Gösta Hagström längst till höger. Smeden Arvid Ljungberg nr 5 från vänster.

Familjerna Gustafsson och Hagström bosatte sig i ett tvåfamiljshus, Alefors, byggt på Aledals mark. Hanna Gustavsson, syster till Adolf Gustavsson och Märta Hagström, syster till Gösta och Tage Hagström, bodde kvar i huset Alefors till omkring 1970.

Aleforssaxen är av hög kvalitet. Ett hantverk från en svunnen tid. Många Aleforssaxar lever ännu i dag. Innehavarna skattar dem högt.

Nedtecknade minnen av Susanna Stockheden, Aledal 2008-10-13.

Kommentarer inaktiverade.