Kontakt & medlemskap

Vill du bli medlem?
Skicka ett mail till Maud Henriksson: maud.goransberg@gmail.com

Årsavgiften är 130 kronor per person.

Avgiften sätts in på Bg 651-6785 eller Swish 123 422 9068. Ange namn och adress och födelsedatum (ÅÅMMDD).

Ge bort ett års medlemskap (Klicka för blankett)
Styrelsen 2020

Magnus Thorell
Ordförande
Högalundsgatan 20
564 32 BANKERYD
036 37 22 35
0703 09 19 13
Bo Ahnström
V. ordf
Fjällhyddevägen 4 B
564 36 BANKERYD
0708 37 99 98
Maud Henriksson
Kassör
Skirebo
Göransberg 1
564 91 BANKERYD
0705 37 41 65
Gunnel Gustafsson
Sekreterare
Syrénvägen 12
564 35 BANKERYD
036 37 22 50
0705 72 40 51
Rolf Carlsson
Ledamot
Sjöåkravägen 119
564 31 BANKERYD
0761 67 37 90
Klas-Peter Suneson
Ledamot
Odengatan 6
564 32 BANKERYD
0705 17 79 63
Mikael Grönhage
Ledamot
Syrenvägen 31
564 32 BANKERYD
Karin Wide-Andersson
Ledamot
Bergvägen 6 B
564 36 BANKERYD
036 37 92 92
0708 37 92 92
Ulf Petersson
Ledamot
Lövbrinken 6
564 32 BANKERYD
0703 07 83 76

Övriga funktionärer

Revisorer Bernt Andersson Brunnsvägen 22, Mullsjö
0704 61 71 06
Christer Gustafsson Syrenvägen 12, Bankeryd
036 37 75 80
Rev. suppleant Bengt Gustavsson Flasarp 2, Bankeryd
036 16 71 28
Valberedning Göte Wahlström Spjutkastarvägen 19, Bankeryd
070-6324920
Magnus Johansson Ekeforsvägen 18, Bankeryd
 070-7763090
Nordiska museet Utses av styrelsen
Forskning/fornminnen Åke Berggren Rosenvägen 26 B, Bankeryd
036 37 77 35
Underhåll/
Banv.stug. m m
Åke Berggren Rosenvägen 26 B, Bankeryd
036 37 77 35

Kommentarer inaktiverade.