Kontakt & medlemskap

Vill du bli medlem?
Skicka ett mail till kassören Gunnel Gustafsson: gunnel@resek.nu

Årsavgiften är 130 kronor per person.

Avgiften sätts in på Bg 651-6785 eller Swish 123 422 9068. Ange namn och adress och födelsedatum (ÅÅMMDD).

Ge bort ett års medlemskap (Klicka för blankett)

Styrelsen 2024
Magnus Thorell
Ordförande
Högalundsgatan 20
564 32 BANKERYD
036-37 22 35
070-309 19 13
magnus.thorell@telia.com
Karin Wide-Andersson
V. ordf
Bergvägen 6 B
564 36 BANKERYD
036-37 92 92
070-837 92 92
Gunnel Gustafsson
Kassör
Syrénvägen 12
564 35 BANKERYD
036-37 22 50
070-572 40 51
gunnel@resek.nu
Ulf Petersson
Sekreterare
Lövbrinken 6
564 32 BANKERYD
070-307 83 76 uffepeter@gmail.com
Rolf Carlsson
Ledamot
Sjöåkravägen 119
564 31 BANKERYD
076-167 37 90
Bo Ahnström
Ledamot
Tunnlandsvägen 118 B 561 46 HUSKVARNA
070-837 99 98
Revisorer
Lars-Åke Andersson Stavhoppsv 26, Bankeryd 072-354 13 80
Maud Henriksson, Skirebo, Göransberg 1, Bankeryd
Rev. suppleant
Thomas Sjöberg
Stavhoppsv 28, Bankeryd
036-37 86 60
Valberedning
Gunilla Johansson
Skolgatan 4, Bankeryd
072-700 99 49
Anders Lagerström
Sjöåkrav 56 C, Bankeryd
070-281 82 24
Forskning/ fornminnen
Åke Berggren
Rosenv 26 B, Bankeryd
036-37 77 35
Underhåll/
Banv.stug. m m
Åke Berggren
Rosenv 26 B, Bankeryd
036-37 77 35

Kommentarer inaktiverade.