Indelte soldaten Abraham Låås

Utsikt från soldattorpet 136 Häggeberg, utmed vägen mot Labbarp.

Indelte soldaten Abraham Låås, född på okänd ort 1796, död i Bankeryd 1845.
Han kom till Bankeryd som 27 årig soldat 1823, med hustrun Maja-Greta och en son som var född i Ljungarum. Familjen blev tilldelad soldattorpet Häggeberg under Labbarps rote. I Bankeryds socken fanns 11 rotar och ett rusthåll.

Kungliga Jönköpings Regemente 1623–1927

Sveriges kung Carl XIV Johan, fd. marskalk av Frankrike med sitt kabinett, hade beslutat att bygga en fästning på Wannäs udde i norra Vättern (Karlsborg). Dit blev Abraham Låås kommenderad 1825.

Färdiga grusvallar (grönt), och förslag till utbyggnad (grått), av Karlsborgs fästning 1836. Ritning av Carl Fredrik Meijer.

Sommaren 1825, 1826 och 1827 skyfflade soldaten Låås grus och sand till fästningsvallarna. Såg Råbockarna från Harge, lossa huggen sten till stenbryggan och fästningen från stenbrottet i Borghamn. Sakta såg han Karlsborgs fästning ta form.
Vid mönstring 1828 noteras i mönstringsrullan att Låås inte var nykter. Blev kommenderad 1832 till Göta Kanal för att gräva och färdigställa den sista biten genom Östergötland. Låås var en av 58 000 soldater som hade grävt kanalen. Göta Kanal var färdig sommaren 1832. Invigdes med att den kungliga jakten Esplendian med kung Carl XIV Johan ombord, drogs genom kanalen med hjälp av två hästar, en på var sida kanalen. I slussarna hanterades jakten av soldater som drog fartyget. Det är inte omöjligt att Låås fick vara med om att dra kungajakten genom Bråttom sluss, strax väster Söderköping.

Johan Christian Berger: Göta kanals öppnande i Mem 1832

Ryggen och kroppen tog stryk av det långvariga hårda fysiska grävandet. Smärtan och värken lindrades av dåtidens enda ”saliggörande” brännvinet. Soldater blev beroende och många alkoholiserade. Vinterhalvåret blev soldaterna hemförlovade och Låås kunde återvända till Häggeberg, där Jönköpings Regementes vapensköld satt anbringad på soldattorpets gavel.
Hemma på Häggeberg växte barnaskaran; Gustav, Anders Johan, Stina Greta, Catarina Charlotta, Maja Lisa, Per Israel, Anna Margaretha, Otto Wilhelm, Hindrik född 1845. Nio barn!
Vid mönstringen 1841 tycks Låås ha varit onykter, enligt mönstringsrullan: ”sätts på 1 års förbättring för liderlighet och åtskilliga förseelser”. Vid nästa mönstring tre år senare är antecknat att han anmäls som förbättrad och får kvarstå. På lördagar och söndagar vid kyrkparad, stod i möjligaste mån, Låås och ytterligare 11 indelta soldater enligt order iklädd uniform vid Bankeryds kyrka.
I Bankeryd fanns under Indelningsverkets tid soldattorpen;

 • Nr 128 Algutseryds Rote
 • Nr 129 Krabberyds Rote
 • Nr 130 Bodhs Rote
 • Nr 131 Granshults Mellangårds Rote
 • Nr 132 Granshults Västergårds Rote
 • Nr 133 Bosaryds Rote
 • Nr 134 Horstorps Rote
 • Nr 135 Kolaryds Rote
 • Nr 136 Labbars Rote
 • Nr 137 Målskogs Rote
 • Nr 138 Kortebo Rote samt
 • Flaskebo Rusthåll
  Låås rygg värkte svårt och han fortsatte att tröstat sig med brännvinet. Vid en marknad i Jönköping hade han varit så beskänkt att han vid ko-byte, låtit lura sig och kommit hem till Häggeberg med en stut i tron att det var en mjölk-ko. Bankerydsbornas dom blev på intet sätt mildare.
  Så skedde Attarpsmorden. Torsdagen den 5 juni 1845 insjuknade pigan Maja-Stina Forsberg på Attarps säteri och ägaren Per Ludvig Ekwall i svåra magplågor och kräkningar. Maja-Stina Forsberg avled redan samma natt. Per Ludvig Ekwall blev allt sämre och på lördagen den 7 juni tillkallades provinsialläkaren Sköldberg. Han kunde efter obduktion konstatera att pigan avlidit av arsenikförgiftning, och att Ekwall insjuknat av samma skäl. Han kunde dock inte längre göra något och på måndagen avled även Per Ludvig Ekwall.
  Augusta Sköld berättar: ”Låås hade haft uppdrag att uträtta åt fru Ekwall på Attarp. Den allmänna meningen var att Låås varit inblandad i mordaffären. Lär ha köpt arsenik i Jönköping åt fru Ekwall, eller åtminstone varit skylld för detta.”
  En dag fann man Låås hängande död i den lilla soldatladugården på berget. I Bankeryds församlings dödsbok årgång 1845 står:
  ”Maj den 29 dog soldaten Abraham Israelson Lås från Heggeberg under Labbarp, 49 år 7 månader 2 dagar, i genom det att han i sinnessvaghet hängt sig sjelf.”

Begravning den 12 juni i tysthet, enligt häradsrättens dom.
Att begå självmord var straffbart. 1734 års lag gällde, Missgärningsbalken, XIII Cap: Om then, som förgiör sig sielf.13.1.

”Dräper eller förgiör någor sig sielf; tå må thes kropp af then, som honom finner, oförwit uptagas, och afsides läggas : pröfwar Domaren sedan, at han med wilja sig förgiordt; tå skal en sådan sielfspilling af skarprättaren til skogs föras, och i jord gräfwas. Finnes thet i hufwudswaghet, raseri, eller annor sådan wånda skedt wara; tå må han af annat folk handteras, och begrafwas.”
Vid begravningen, som naturligtvis var en av de dramatiska, då en självspillning hävdes över kyrkogårdsmuren och jordades i norra hörnet, varåt kyrkan ramlar i yttersta domen och på det viset hindrar självspillningarnas uppståndelse, -gick man med eldbränder och eldsmörja från härden i stugan i Häggeberg efter liktåget, allt för att förhindra den döde att ”gå igen”. Detta hjälpte dock icke, ty Låås kom igen och visade sig till skräck för många. En av dessa som såg Låås var Augusta Sköld som då var en liten flicka. Efter detta spökeri lär knektstugan ha blivit riven. Änkan Maja Greta Låås, bönföll ägaren till Labbarp 1:3, Faktorismeden Pehr Granberg, om en ny plats på ägorna, för uppförande av en stuga, ”Ja, det får du, – om du på mina ägor kan uppleta en sten så stor, att du på den kan bygga en stuga”, blev det hårda svaret.
Under tiden fru Ekwall satt häktad, sköttes Attarps affärer av förvaltare Gran. Änkan Låås gick till denne Gran som gav gumman en jordbit till en backstuga Lugnet på Sjöåkras mark. Sjöåkra var strörote till soldattorpet Häggeberg. Bönderna i roten var skyldiga att värva en ny soldat inom tre månader.

Backstugan Lugnet låg intill torpet Åkershult å Nyarps ägor. Nyarp och Sjöåkra låg då i sambruk med Attarp. Förvaltaren Gran var naturligtvis vänligt stämd mot änkan Låås, som så hårt drabbats, kanske oskyldigt, av Attarpsmorden.
Vid rättegången i Tveta häradsrätt i Ingaryd, Rogberga socken, erkände pigan Maja-Stina Forsbergs bror Gustaf, att det varit han som under tysthetslöfte skaffat fram arseniken.
När järnvägen byggdes 1863 – 1864, drogs banan genom både torpet Åkershult och backstugan Lugnet. Byggnaderna revs och änkan Maja-Greta Låås noteras i Bankeryds församlings husförhörslängd 1870, som ”Fattighjon”
PS. Den lilla trappan på utsidan av den norra kyrkogårdsbalken/nu häcken, tolkar jag som en from tanke om syndernas förlåtelse. En möjlighet för den utstötte att komma tillbaka, in i gemenskapen.

Klas-Peter Suneson. 2020-02-21

Om personerna; Abraham Låås f. 1796 d.1845, Augusta Sköld f. Appelberg f. 1856 d.1933, Fru Hedvig Pohl/Ekvall f. 1802 d. 1852, Maja Greta Låås/Ståhlberg f. 1798 d. 1872, Pehr Adolf Granberg f. 1814 d. 1902.
Källor: Soldater och soldattorp i Bankeryd, författare Ulla Hallberg. Bankeryds Hembygdsförenings skrifter Nr 6.
A.S. Sunesons noteringar efter Augusta Skölds berättelse.

Bankeryds Församlings kyrkoböcker.

Göta Kanals historia.

Karlsborgs fästnings historia.

Kommentarer inaktiverade.