Gamla Falköpingsvägen

En sammanställning av gårdar, torp och backstugor

Utmed denna äldre vägsträcka, som kanske en gång var den omtalade Eriksgatan, har många människor färdats mot Västergötland och mot Jönköping, men här har också många människor bott och arbetat, det visar inte minst gravarna och järnframställningsplatserna, som nyligen hittades inför utbyggnaden av väg 47/26 Jönköping – Falköping.
Kring år 1845 bodde flest människor utmed bankerydsdelen av vägen, ca 300 personer fördelade på 70-talet hus, torp eller backstugor. Alla gårdar, som hade anslutning till vägen, från sockengräns till socken-/länsgräns, på sträckan mellan Drösphult och Risbro, har tagits med.
På de följande sidorna redovisas resultatet efter en genomgång av kyrkböckerna. Där skrev prästen eller klockaren i husförhörslängderna och senare församlingsböckerna, vem som bodde, föddes, dog, flyttade in eller ut på gårdarna, i torpen eller backstugorna. Under de år som respektive kyrkbok gäller, 4 – 10 år, kan omsättningen av boende vara stort, men redovisade siffror gäller för dem, som bodde där innan nästa kyrkbok påbörjades.

Klicka för förteckning över alla gårdar

Klicka för förteckning över antal boende på gårdarna

Kommentarer inaktiverade.