Broar över Lillån

Lillån delar Bankeryd i två delar. Efter hand har det tillkommit allt fler broar över ån, en del stora andra mindre. I samband med att en ny vandringsled har anlagts utmed ån genom kommunutvecklingsgruppens försorg har hembygdsföreningens representant Klas-Peter Suneson dokumenterat några av broarna.

Broar över Lillån i Bankeryd

 1. Väg 685. Gamla Falköpingsvägen, mellan gårdarna Lalleryd – Månseryd
 2. Väg 26/47, på mark mellan gårdarna Månseryd – Tokeryd
 3. Enskild väg, infarten till Månseryds gård
 4. Väg 26/47. Efter Månserydsdammen, åter under ”Västerleden”
 5. Väg 653. Falköpingsvägen, sydväst om Månserydsmacken
 6. Enskild väg, till Skodsborg, Kolaryd
 7. Gamla Björnebergsvägen, spång mot Kolaryd
 8. Gamla Björnebergsvägen Sablabron
 9. Väg 677. Björnebergsvägen vid Sablabron
 10. En vacker stenvälvd bro till Granshult från Prinseryd
 11. Väg 195. I höjd med Bankeryds Trä AB
 12. Spång över ån mellan Ekeryd och Bankeryds Stom
 13. Väg 195. Strax intill stigen/hålvägen mellan Ekeryd och Bankeryd Stom
 14. Väg 677 Björnebergsvägen i höjd med Prästgården
 15. Gångväg och Järnvägsbanken vid Ekefors
 16. Väg 682 Attarpsvägen. Vid Attarpsdammen
 17. G/C-väg Attarpsdammens dammfäste
 18. Väg 670 Kortebovägen. Nedanför Brandstationen
 19. G/C-väg. Junebron
 20. G/C-väg. Parkbron
 21. (Planerad spång vid Hembygdsföreningens fiskerätt)
 22. G/C-väg. Osetbron

Osetbron

Den nya bredare Osetbron blev färdig 2019

En plats där ett strömmande vatten mynnar i en sjö kallas Os. Torpet intill Lillåns mynning i Vättern fick namnet Oset. Ett os ger oftast en möjlighet att vada i grunt vatten över ån.

Detta utnyttjade bönderna när de drev sina djur från ena sidan ån till den andra. Därför uppstod ofta hålvägar ner till oset. Självklart nyttjade även människor den möjligheten.

Osetbron ligger vid Lillåns mynning och vadstället över ån.

När Vidablick etablerade sig på torpet Osets mark 1940, uppstod behovet av att ta sig torrskodd över ån. Många tillfälliga spångar över ån anlades. Den senaste bestod av två telestolpar försedd med en gångyta och räcken. Men den var så smal att barnvagnar och rollatorer inte kunde passera.

Nu har kommunen låtit bygga en ny bred bro som stod färdig våren 2019.

Parkbron

Dammfästet till Junedammen fungerade som bro.

I samband med Motorplogen Junes etablering i Bankeryd 1917, övertog direktören Sandwall ett mindre kraftverk med dammfäste. Sandwall lät bygga ett större dammfäste på samma plats med tillhörande kraftverk. Det blev Junedammen. Dammfästet fungerade som gångväg mellan Sjöåkra och torpet Oset. Sommaren 2000 revs dammfästet och Lillån fick tillbaka sitt gamla lopp.

Den nya breda parkbron

2018 stod en ny bron färdig. Sandwalls gamla sommarvilla Fiskartorpet, blev Bankeryds Folkpark. När Folkparken upphörde blev den vackra tomtmarken en park. Den nya bron, som kallas Parkbron, är en fortsatt bra förbindelse mellan Sjöåkra och Oset, det som vi i dag känner som Vidablick.

Junebron

Arbetare på fabriken JUNE provsitter bron 1920.

När Motorplogen June hade byggt sin fabrik invid Lillån 1917, uppstod behovet av en bro från Backamo till fabriken. Fabriken låg på Attarps mark invid rågången mot Sjöåkra. Den här bilden är sannolikt från 1920-talet med 23 verkstadsarbetare på en av de första Junebroarna. Ca 1800 kg! Under 1950-talet fanns en betydligt bättre bro, som vilade på järnbalkar.

Junebron

Fungerar fortfarande som en bra förbindelse mellan Stationssamhället och Idrottsplatsen Furuvik och Bankeryds Tennisklubb på Backamo.

 

 

Kommentarer inaktiverade.