Bengt Gustafsson är död

Bengt Gustafsson berättar om sitt barndomshem i Tubbarp

Bengt Gustafsson är död

Bengt kom med i styrelsen några år in på 2000-talet och fick ansvar för hembygdsgårdens byggnader. En av hans första insatser var bygge av nytt vagnslider. Han ritade ett förslag och presenterade för styrelsen och satte sedan raskt igång med hjälp av några medarbetare. Efter en tid var det nya vagnslidret klart. En byggmästare hade inte gjort det bättre.

Nästa projekt blev vällingklockan vars ställning hotade att rasa. På tur stod sedan smedjan. De nedersta stockarna var ruttna. Bengt skaffade domkrafter och virke och snart var arbetet igång. I samma veva fick smedjan nytt tak.

Nu väntade magasinet på samma behandling. Flera stockar behövde bytas. Arbetsstyrkan var nu samtrimmad och arbetet gick undan. ”Här skulle varit en fönsterglugg! Att vi kunde glömma det.” Fram med motorsågen.

Krabberyds tröskvandring hade länge stått oanvändbar. Att få den i ordning blev nästa projekt. Här krävdes mycket tankearbete. Hur skulle kugghjulen vändas? Så småningom stod den dock klar och var någorlunda funktionsduglig.

Bengt älskade hundar och deltog ofta i tävlingar. Här vid en del av sin prissamling

Ja, så flöt arbetet på. Det ena projektet avlöste det andra. Aldrig stillestånd. Bengt hade mängder med kontakter och skaffade virke mycket förmånligt (gratis) på sågen. Bilen var full med verktyg som frikostigt lånades ut. Alltid samma glada humör och positiva anda. Bengt satte fart på sina medarbetare och själv var han i händelsernas centrum och klättrade högst och rörde sig snabbast. Alltid med motorsågen till hands. ”Kom igen nu gubbar!”

Nog minns vi Bengt, när han på Hembygdsgårdens dag visade hur man förr tröskade med det gamla tröskverket. Logen var full av hänförda åskådare. ”Harpan”, som ingen tidigare förstod sig på, vevade han igång och skilde agnarna från kornen. Med stora ögon såg besökarna på när Bengt, utklädd till bov, lät sig jagas av polishunden. Ja, det var alltid roligt när Bengt var med.

Med glädje och entusiasm ledde Bengt flera vårvandringar med hembygdsföreningen. Han fanns alltid till hands och hjälpte till även sedan han avgått som byggnadsansvarig. Han var noga med att två adventsgranar från Flasarp skulle skänkas till föreningen varje år. Så även i år.

 

Frid över Bengts minne.

Magnus Thorell, ordförande


Bengt Gustafsson på trappan till sitt hus i Flasarp med hustrun Lisbeth.

Bengt Gustafsson blev 86 år

”Bengt i Tubbarp”, ”Bengt på såga”, ”Hunna Bengt” och till sist ”Bengt i Flasarp” är död.
Hembygden var hans stora ledstjärna!
Bengt var en stöttepelare i arbetet med Bankeryds Hembygdsgård.
Det var Bengt som klättrade högst upp på stegen!
Det var Bengt som yxade till knutarna i timmerväggen.
Det var Bengt som drog igång motorsågen för att laska in timret i den gamla smedjan.
Tacksam över att få vara med och ta del av hans kunskap och livserfarenhet.
Vila i frid!
Mina tankar går till hans kära Lisbeth
Klas-Peter Suneson, fd ordförande

Kommentarer inaktiverade.