Banvaktsstugans blomsteräng

På den del av banvaktsstugans gräsmatta som inte har klippts i sommar började tjärblomster, mandelblom, rödklöver, gråfibbla, kärringtand med flera gräsarter gå i blom. Fröerna låg vilande i marken och verkade tacka för utebliven klippning genom att blomma. På jordkällarens tak har hembygdsföreningen också satt upp en biholk.

Kanske var det så här banvaktaren njöt av sin tjänsteträdgård?

Kommentarer inaktiverade.