Banvaktstugan

Banvaktstuga 642 Prinsfors är föreningens forskarlokal

Banvaktstugan 642 Prinsfors ägs sedan 2005 av Bankeryds hembygdsförening. Den var bebodd fram till 1954. På tomten finns dessutom ett gårdshus och en jordkällare. Byggnadernas utseende har inte förändrats sedan de byggdes år 1864.

Stugan används idag som ”forskarcentrum”. Där förvaras kopior av hembygdsföreningens arkivmaterial, bandade intervjuer, filmer från det gamla Bankeryd och från resor mm, överlagda på videofilm, sockenstämmoprotokoll från 1600-talet fram till 1863.

Där finns också kartor över socknen, byar och gårdar samt utskrifter av samtliga lagfarter inom socknen från 1600-talet och fram till 1940-talet. Här finns också utdrag ur domsprotokoll rörande rättsfall inom socknen.

Allt material i Banvaktstugan är tillgängligt för utlåning.

Se bildspelet från Banvaktstugans renovering

Kommentarer inaktiverade.