Om Ulricehamnsbanan

Vid trivselträffen 15 okt berättade Hans Holmberg, från Bottnaryds hembygdsförening, historien om Ulricehamnsbanan. Järnvägen tog 12 år att bygga och var endast i drift mellan 1940-1960.

Det var den sista järnvägssträcka som byggdes i Sverige av rallare. Strax efter kriget flyttades godstransporterna över till lastbilar och persontransporterna utfördes allt mer av bussar.

Sträckningen kallades Pinebojärnvägen, efter en av stationerna öster om Ulricehamn. Det privata bolag som byggde järnvägen övertogs senare av SJ. Infarten till Jönköping gick över Sandseryd, Gräshagen och öster om Rocksjön, med anslutning till spåret Nässjö-Falköping.

Vid invigningen av sträckan gjordes dokumentärfilmen Den sista järnvägslänken.

Tack Hans Holmberg!

Kommentarer är stängda