Trivselkväll 17 april

På Bankeryds hembygdsförenings trivselkväll 17 april var temat Granbäck och gamla kartor. Medlemmen Bo Ahnström, som utforskat området runt Granbäck, berättade.

Granbäcks mangårdsbyggnad, från slutet av 1700-talet, ägs av konstnärsparet Jill och Roland Englund, vilka rustat upp byggnaden. Granbäck nämns i ett testamente till Alvastra kloster 1389, men indrogs till kronan under 1520-talet. År 1624 ombildades gården till säteri och några år senare blev det översteboställe för Jönköpings regemente.

Kartor från 1600- och 1700-talen visar inte bara på forna tiders markanvändning – åker, äng och utmarksbete – utan berättar också om de vägförbindelser som fanns. I gränsmarkerna mot Flasarp och Ransberg finns välbevarade s.k. rågångsstenar resta av Elias Alegren. Mellan dessa har Bo upptäckt, tidigare okända ”flisor”, mindre gränsmarkeringsstenar.

Granbäck har på senare år aktualiserats genom kommunens planer på ett naturreservat: Häggebergs och Granbäcks lövskogar.

Kommentarer inaktiverade.