Trånghallas första villor

Ett samhälles tillkomst och tillväxt

Trånghalla Gård har anor från 1300-talet. Gården ingick i en gåva från Karl Ulfsson Sparre av Tofta till Alvastra Kloster 1389. Även Sandstensbrottet lär ha anor från denna tid, men säkra källor saknas. Brytning av sandsten, den s.k. Visingsöformationen, till byggnader i t.ex. Jönköping hade en blomstringstid mellan 1600-talet och till första decenniet på 1900-talet. Stenbrottets historia kan vara värd en egen uppsats och kommer därför inte utvecklas mer här.

Trånghalla gårds ägare-/brukarlängd är dokumenterad från 1389 fram till idag.

Denna uppsats kommer att handla och de första decennierna på 1900-talet. Det var då de första villorna byggdes, först för sommarboende, men så småningom för boende året runt.

Järnvägen, som byggdes under åren 1862-63 invigdes 1864, var en dramatisk händelse för gården. Spåret drogs omedelbart väster om mangårdsbyggnaden. Ladugård och flera andra byggnader, t.ex. rättarens bostad, hamnade på ena sidan av järnvägen och mangårdsbyggnaden på sjösidan. Men järnvägen gav också nya möjligheter och blev en av anledningar till att det var möjligt att bygga och bo så lång bort från staden. Jönköping var också inne i en expansiv period med personer som hade god ekonomi.

Klicka för bildspel om Trånghalla gårds villor

 

Trånghalla Gård (Ulfsbostigen 3)

Låt oss börja med ägaren till gården år 1876, då handlanden Anders Magnus Andersson och hans hustru Ida Cecilia Beckmansson flyttade från Jönköping, som nya ägare till Trånghalla Gård.

Anders Magnus Andersson, f. 24/6 1831 Karlstorp, gift 1863 med Ida Cecilia Beckmansson, f. 4/6 1839

Med sig hade de sina 6 barn.

Maria Fredrika, f. 3/10 1867

Signe Lovisa, f. 2/10 1869

Carl Emil, f. 31/10 1871

Gustaf Emanuel, f. 1/12 1873

Erik Magnus, f. 22/3 1877

Otto Gabriel Kristoffer, f 20/2 1880

År 1894, efter 18 år i Trånghalla, flyttar föräldrarna, Maria Fredrika och Otto Gabriel Kristoffer till Jönköping.

År 1893 flyttar Gustaf Emanuel till Jönköping, 1895 flyttar Erik Magnus till Eksjö och 1897 flyttar Signe Lovisa till Falköping. Då hade alla pojkarna tagit sig namnet Annerstedt och Carl Emil var kvar på gården som Förvaltare och senare, den 14 mars 1900, ägare tillsammans med Byggmästare L Peterson i Stockholm.

Emil Annerstedt, f 31/10 1871 i Jönköping, gifter sig 28/2 1906 med Anna Ottilia Nyman, f 16/2 1880 gården Hamrum i Korsberga, Skaraborg, ca 10 km V om Hjo.

De får en son, Karl Erik 2/3 1907 och en dotter, Märta Marianne 31/1 1909.

 

Uddeberg (Uddstigen 3)

1905 upprättades skifteshandlingar och 1906 köpebrev för från Trånghalla N:o 1 avsöndrad lägenhet benämnd Uddeberg. Köpare var Byggmästare L Peterson, Badstugatan 72, Stockholm. Emil Annerstedt får utan avgift bruka jorden, som ej tas i anspråk för sandstensbrytningen och han får använda bryggan. Enligt hörsägen forslades huset från Visingsö till Trånghalla över Vätterns is år 1903.

 

Ulfsbo (Ulfsbostigen 8)

1911, 19/5 – Köpebrev på avsöndring från Trånghalla N:o 1, yta 0,4975 ha, kostnad 700 kr. Säljare Emil Annerstedt.

Köparen Bildhuggaren Carl Christian Christensen får tillträde till fri utfartsväg över Trånghalla Gårds ägor och anläggande av ett vattenrör med pump från gårdens brunn i trädgården till Ulfsbo.

1914 köper Ch Christensen ytterligare tomt söder om Ulfsbo, 2659 kvm, kostnad 600 kr.

Ch Christensen, f. 5/7 1878, flyttar till Ulfsbo 4/11 1913, där bor han till sin död 6/1 1953. Läs mer i slutet av uppsatsen. Christensen sammanbor med kontorschef Maria Elisa Ekman, f. 7/6 1885, Katarina, Stockholm.

 

Solbacken (senare Ekgården)(Berghallavägen 34)

1911, 28/10 – Köpebrev på avsöndring från Trånghalla N:o 1, yta 2 ha 34 ar, kostnad 3207 kr. Säljare Emil Annerstedt. Köparen Herr Grosshandlare Thor Engelbrecht Vennberg, Helsingborg. Familjen, hustru och två barn, flyttar till Solbacken 14/4 1913 men flyttar efter ekonomiska problem därifrån 11/2 1918.

Ny ägare var Konsul Josef Eklöf.

Läs mer i slutet av denna redogörelse

 

Björkhaga (Ulfsbostigen 10) 

1914, 30/5 – Köpebrev på avsöndring från Trånghalla Gård, yta 8077 kvm, kostnad 3206 kr 90 öre.

Säljare Emil Annerstedt

Köpare lektor Martin Petter Fritiof Hall, f. 25/3 1864, Sofia, Jönköping.

Hustrun Anna Maria f. Larsson, f. 4/3 1899, Söderhamn

  1. Astrid Maria, f. 25/5 1907
  2. Sigrid Elisabeth, f. 27/9 1908, (fil mag)
  3. Tord Erik Martin, f. 7/1 1919 (fil mag)

Björkhaga är första åren ett sommarboende men huset vinterbonas och familjen flyttar in 24/7 1931 för åretruntboende.

 

Stenhalla (Ulfsbostigen 2)

1914, 16/10 – Köpebrev på avsöndring från Trånghalla Gård, yta 5633 kvm, kostnad 1850 kr

Säljare Emil Annerstedt

Köpare Sparbankskamreraren Gottfried Sundbergh, Jönköping

I avtalet står bl.a.

Köparen äger att för lägenhetens förseende av vatten, på nuvarande stamhemmanets ägor i den källa, som är belägen invid Statens järnvägsspår söder om ifrågavarande lägenhet Stenhalla och 17 meter norr om gränsen till kronoegendomen Granbäck, utan ersättning anlägga en brunn och från denna i eller på jorden invid stängslet till järnvägsspåret anlägga en vattenledning.

 

Bergalid (Ulfsbostigen 4)

1914, 16/10 – Köpebrev på avsöndring från Trånghalla Gård, yta 4349 kvm, kostnad 1600 kr

Säljare Emil Annerstedt

Köpare Doktor Karl Stålberg, Jönköping

I avtalet står bl.a.

Köparen har rätt att begagna sig af nämnda strandområde för badning, promenader och båtplats samt å stamhemmanets ägor afgiftsfritt taga grus för eget behof.

 

Bohemè (Ulfsbostigen 18)

1914, 16/10 – Köpebrev på avsöndring från Trånghalla Gård, yta 1031 kvm, kostnad 600 kr

Säljare Emil Annerstedt

Herr Fredrik Nyman, Bokhållare Jönköping, Emil Annerstedts hustrus yngsta bror. Född i Hamrum, Korsberga, ca 10 km V om Hjo.

 

Sjöbo (Sjöbovägen 12)

1915, 22/5 – Köpebrev på avsöndring från Trånghalla Gård, yta 39 ar 52 kvm, kostnad 1200 kr

Säljare Emil Annerstedt

Köpare Jönköpings Segelsällskap

I avtalet står bl.a.

Sällskapet äger rätt att för all framtid begagna väg från Trånghalla gård till lägenheten, äfvensom att i Vättern, utanför lägenheten, få anlägga en brygga och oinskränkt nyttja vattnet.

 

Utås (Ulfsbostigen 6)

1915, 17/8 – Köpebrev på avsöndring från Trånghalla Gård, yta 2815 kvm, kostnad 912 kr

Säljare Emil Annerstedt

Köpare Byggmästare C A Andersson

1916, ny ägare. Plåtslagare Nils Lundberg. Senare fam. Källbäck, och fam. Käck

 

Lillhalla (Fjällhyddevägen 15/17)

1915, 18/9 – Köpebrev på avsöndring från Trånghalla Gård, yta 2504 kvm, kostnad 800 kr

Säljare Emil Annerstedt

Köpare Herr Jaen Vikander, Jönköping

I avtalet står bl.a.

rätt till badning, båtplats, utnyttjande av väg och att ta vatten från anvisad plats på stamfastigheten.

Jaen Wikander var född i Skövde 1875 och drev Wikanders Uraffär i Jönköping under många år. Hans fru Ewa Wingqvist var född i Fritsla 1878. Ewa dog 1938 och Jean 1942. De hade inga barn.

Huset rev 2020 och har ersatts av två nya villor.

 

Skogsbo

1917, 23/1 – avsöndring begärd, yta 1.1060 ha

Lagfarten undertecknades av fyra präster i Jönköping:

Eskil André, Oskar Ödqvist, Anders Blomqvist, Daniel Olsson

En stuga byggdes av diakon Boll och hans ”pojkar”.

 

Fjällhyddan (Fjällhyddevägen 1)

1917, 6 mars, avsöndring från Trånghalla Gård, yta 2465 kvm,

Säljare Emil Annerstedt

Köpare Poliskonstapel Löfgren, Jönköping

 

Ny ägare av Trånghalla Gård 1918

1918 säljer Annerstedt gården och flyttar till Villa Vidablick i Bankeryd (Villavägen ).

Ägare en kort tid blir CO Vennberg, Tenhult och J Petersson, Jönköping

 

Vättersborg (Vättervägen 22)

1918, 27/4 – Köpebrev på avsöndring från Trånghalla Gård, yta 3.62 ha, kostnad 40 000 kr

Säljare C O Vennberg, J Petersson

Köpare Herr Baron C J Gejer, Jönköping

I avtalet står bl.a.

”Vättersborg, belägen öster om järnvägen, omfattande trädgård, park, beteshage samt med därpå varande Corps de Logi och uthus. Strand och fiskerätt tillfaller lägenheten gentemot dess gränser.”

 

Ny ägare av Trånghalla Gård 1918

Ny ägare blir Oskar Albin Carlsson, f. 6/4 1878 i Ölmstad (död 2/4 1924)

Gift 23/6 1900 med Emma Charlotta f. Magnusson, f. 6/2 1878 i Skärstad och barnen

Karl Oskar Emanuell, f. 28/9 1900 i Skärstad

Elsa Hedvig Karolina, f. 28/3 1902 i Ölmstad

Ruth Anna Elisabeth, f. 7/7 1904 i Ölmstad

Märta Marie, f. 5/4 1907 i Grenna

Sven Martin Valentin, f. 23/11 1908 i Grenna

John Olof Ossian, f. 22/7 1911 i Grenna

 

Älfängen (Fjällhyddevägen 3-5)

1919, 1 november, avsöndring från Trånghalla Gård, yta 0,2532 hektar, kostnad 850 kr

Säljare O A Carlsson

Köpare Herr Sven Enoch Skärfeldt, Jönköping

 

Ny ägare till Trånghalla Gård 1924

Ny ägare efter Karlssons död 1924

Johan Fredrik Göransson f. 24/5 1858 i Lammhult

Hustru Augusta Matilda f. Jonasdotter 19/2 1863, gifta 24/12 1887

Son Åke Gunnar, f. 9/1 1924 i N Sandsjö

—————————————————————————————————–

Kommentarer inaktiverade.