Trånghalla gård

Järnvägen drogs på 1860-talet mellan huvudbyggnaden och de två flygelbyggnaderna. På den högra flygelbyggnaden syns vällingklockan. I samband med att byggnaderna frånsåldes gården, skänktes klockan till Norra Smålands Fornminnesförening. Den vänstra flygelbyggnaden fungerade ett tag som ”kommunalhus” och väntsal till Trånghalla anhalt, men också som lokal för söndagsskolan. Senare blev båda flygelbyggnaderna privatbostäder.

Trånghalla gård är omnämnd redan under 1300-talet. Detta beroende på tillgången av brytbar sandsten av hög kvalitet. Här hämtades sten till pelare och portalöverstycken, altarbord och dopfuntar. Under 1600-talet togs sandsten från Trånghalla till Kristine kyrka, Göta Hovrätt, samt Gamla rådhuset i Jönköping. Dopfunten i Bankeryds kyrka och soluret på kyrkogården daterat 1627 kommer också från Trånghalla sandstensbrott.

Gårdens ägarlängd berättar följande:

1635 Johan
1645 Major Göran
1655 Reinhold Liere
* Erik Åkerhielm skrev en historisk roman 1909, om ”Jungfru Gertrud Håkansdotter”, en häxa som bodde på Trånghalla gård och som lär ha blivit bränd på torget i Jönköping 1660.
1671 Lars Billing, Faktor
1681 Donerad till Smålands Kavalleri regemente
1773 Olof
1785 G. Aderbrant
1791 Gustav Bergman
1804 Nils Björkman, Hovrättsassessor
1820 Per Nyander
1846 G.F. Dahlgren
1849 Nils Magnus Åhl
1854 Johannes Månsson
1876 Anders Magnus Andersson
1901 L. Pettersson, begynnande tomtförsäljning.
1906 Emil Annerstedt, Berghalla, Sjöhagen blev sommarstugeområde
1918 C.O. Wennberg ½ J. Pettersson ½
1920 C.G. Geijer
1920 O.A. Carlsson, 8 april
1934 Ella Kastrup, gårdens jordbruk upphörde
1939 Gårdens kvarvarande ägor såldes till Stockholms läns egnahemsförening, som lätt upprätta gator, vatten och avloppsnät. Därefter såldes mängder av tomter.

Mangårdsbyggnaden från Gustav III:s tid blev en pampig del av Trånghallas villabebyggelse. Gårdens ladugård, med sin rännebro upp mot backen, låg väster om mangårdsbyggnaden. Där stod fram till 1949 en månghundraårig ask.
Från gårdens ekonomibyggnader sträckte sig en allé av lind, alm och ask ända fram till Granbäcks ägor, där allén förenade sig med Målskogs allé.

Till gården hörde backstugan Sjöbo i Berghalla. Den siste fast boende var fiskaren Karl Elis Zackridsson. Han bodde där ensam och väglös fram till sin död 1912.

På initiativ av konsuln och skofabrikören Josef Eklöf, köpte Jönköpings Segelsällskap stugan med mark 1915. Den av bildhuggaren Carl Christensen ritade hamnanläggningen invigdes 1927.

/ sammanställt 2014-11-28 av Klas-Peter Suneson

Kommentarer inaktiverade.