Sandstensbrott i Trånghalla

I Trånghalla sandstensbrott har man brutit och huggt sten till flera av Jönköpings förnämsta byggnader, bland annat Göta Hovrätt och Kristinakyrkan. Hovrättsbyggnaden uppfördes mellan 1639 och 1650 och Kristinakyrkan därefter. Stenhuggarna högg stenarna efter beställning och satte sin signatur på dem, för rätt betalning.

Från Trånghalla skeppades stenarna med pråm till Jönköping. Vid stenbrottet fanns vid 1900-talets början en brygga, som då kallades ångbåtsbryggan. Längst ut var bryggan förankrad vid en stenkista, ca 1 m under vattenytan. För ett antal år sedan togs trädelar från denna stenkista till vara. Man har då funderat över hur gamla dessa träbitar är. Kan de rent av vara från början av 1600-talet?

Hösten 2021 togs initiativ till att datera en träbit vid Dendrokronologiska laboratoriet vid Lunds universitet. Svaret kom efter någon månad och blev en stor överraskning!

Läs mer om stocken.

Stock från stenkistan vid ångbåtsbryggan

Vid undersökningen av årsringarna konstaterades att stocken var av gran och att den fällts i närheten av sandstensbrottet mellan 1613 och 1627! Alltså har stocken utgjort en del av den brygga varifrån sandstenen fraktades till Göta Hovrätt och Kristinakyrkan på 1600-talet.

Stocken förvaras nu på Bankeryds hembygdsgård.

Kommentarer inaktiverade.