Post i Bankeryd

Med anledning av att postutbärningen i Bankeryd numera sker varannan dag, berättar vi postens historia. När järnvägsstationen byggts 1877 blev biljettluckan också postlucka. 1907 – efter 30 år – inrättades en lantbrevbärarlinje, där kyrkvaktmästaren Oskar Andersson blev först att ”gå med väskan”. Turen gick från järnvägsstationen förbi kyrkan till Prinseryd, sedan vidare genom Granshult, Skinnkärr och Bodh till skolan i Sjövik. Vidare gick turen till Klerebo, Klerefors, Alefors och Aledal (som egentligen låg i Habo socken!), sedan vidare förbi Horstorp tillbaka till järnvägsstationen. Utbärningen skedde tre dagar i veckan – ungefär som idag!

Näste brevbärare var smeden J A Nydén, Bankeryds Bellman med ”poesi och sång i snart sagt allt som låg för hans händer”. Nydéns dotter Maria, övertog väskan efter sin far. Vid slutet av 1920-talet blev Axel Sköld näste lantbrevbärare, som cyklade rundan sommartid och körde sparkstötting på vintern – de tidigare brevbärarna hade gått. En annan välkänd brevbärare var Sven Flodin.

Postkontor och brevlåda fanns vid järnvägsstationen där stationsföreståndaren (stinsen) var ansvarig för Posten. När postmängden efter hand ökade flyttade sortering och paketutlämning 1926 till ett eget posthus, där postmästaren bodde på övervåningen. Det var de båda bröderna Fredrik och Inge Ekdahl, som ansvarade för postkontoret. I källarvåningen fanns en lokal för Bankeryds Cykelaffär, som drevs av Sven Petersson.

När villasamhället byggdes på 1900-talet tillkom också brevutbärning till dessa fastigheters postlådor. Från mitten av 1950-talet började gatunamn med numrerade fastigheter ersätta de vanliga fastighetsnamnen. Udda nummer på vänster sida – jämna nummer på höger sida. (För mer info om villasamhällets fastigheter se Bill Landéns bok om Villasamhället).

De första lantbrevbäraren gick till fots, sedan användes cykel som snart ersattes med en MC innan rundan började köras med bil. Omkring 1970 började Posten använda bilar, vem minns inte Tjorven?

På 1960-talet flyttade Bankeryds Post till den lokal som Biblioteket idag använder, för att på 1980-talet flytta till en del av nuvarande ICA-hallen.

Läs mer om Posten i Kortebo, Trånghalla och Bankeryd från boken ”Posthistoria i Jönköpings kommun” utgiven av Jönköpings posthistoriska förening. Texterna publiceras med tillstånd av Hans-Ove Aldenbrink.

Kommentarer inaktiverade.