Krabberyds tröskvandring

Bilder från renovering 2011

Ett försök till utvärdering efter test med häst 2011-08-20 kl 11.15 – 11.45

Efter en omfattande renovering av tröskvandringen, var det dags att provköra med häst. Ingemar Svensson ifrån Brandstorp kom med sin 15 åriga Nordsvenska häst. Kopplade för och startade tröskvandringen försiktigt sakta, sakta. När vandringen började snurra, kunde vi öka till normal promenadtakt runt, runt, runt.

Efter 8 till 10 varv blev svängningen i det stora remhjulet inne i ladan så stor att remmen till tröskverket hoppade av. Det blev stopp. Vi provade med att köra några varv utan att remmen till tröskverket låg på.

Konstaterade att tröskvandringen måste startas långsamt helt utan ryck. När tröskvandringen skall stoppas, är den ”levande kraften” i vandringen sådan att den gärna fortsätter att gå kanske i ett helt varv. Därför måste tröskvandringen bromsas vid stopp.

Så lade vi på remmen och startade upp. För att få hästen att gå i bestämd cirkel, som för hästen var helt nytt, gick ”kusken” och höll henne i betslet. Hästen drog villigt och fungerade utan anmärkning. När tröskvandringen kom upp i arbetsfart blev svängningarna i konstruktionen åter för stora. Infästningarna för remhjul inne i ladan sviktade.

Även utvändigt i hela konstruktionen, märktes att det var krafter i gång. Den horisontella drivbommen med kugghjul i kuggkransen började hoppa över kuggkransens kuggor. Hylslagret som skall hålla drivbommen med kugghjulet på plats, är för glappt/ för dåligt infäst. För att inte den gjutna kuggkransen skulle gå sönder, stoppade vi provet.

Möjligen har tröskvandringen nu satt sig. Lutar åter lite lätt, vilket kan bidra till att kugghjulet i den horisontella drivbommen inte hela varvet runt får samma tryck till kuggkransen när den snurrar. I och med att tröskvandringen inte står helt lodrätt, växlar trycket mot drivbommens kuggor. Det kan bidra till att drivbommens kugghjul ”kuggar” över.

Jag gör följande lekmannabedömning: Krabberyds tröskvandring är ett musealt föremål, inte något bruksföremål. Vi kan visa hur tröskvandringen fungerade! Tre fyra man kan skjuta bommen så att vi får hjulen att snurra, det räcker. Vi har lyckats att renovera tröskvandringen!
Nu kommer den säkert att stå där i mer än 50 år till.

Klas-Peter Suneson, Ordförande

Kommentarer inaktiverade.