Kontakt & medlemskap

Vill du bli medlem?
Skicka ett mail till Maud Henriksson: maud.goransberg@gmail.com

Årsavgiften är 130 kronor per person.

Avgiften sätts in på Bg 651-6785 eller Swish 123 422 9068. Ange namn och adress.

Ge bort ett års medlemskap (Klicka för blankett)
Styrelsen 2019

Magnus Thorell
Ordförande
Högalundsgatan 20
564 32 BANKERYD
036 37 22 35
0703 09 19 13
Bo Ahnström
V. ordf
Fjällhyddevägen 4 B
564 36 BANKERYD
0708 37 99 98
Maud Henriksson
Kassör
Skirebo
Göransberg 1
564 91 BANKERYD
036 37 41 65
0705 37 41 65
Gunnel Gustafsson
Sekreterare
Syrénvägen 12
564 35 BANKERYD
036 37 22 50
0705 72 40 51
Åke Berggren
Ledamot
Rosenvägen 26 B
564 33 BANKERYD
036 37 77 35
0705 25 99 35
Lars-Erik Gustafsson
Ledamot
Kortebovägen 51
564 33 BANKERYD
036 37 75 53
0762 02 54 34
0768 86 86 49
Lars Wallin
Ledamot
Granshult
564 91 BANKERYD
036 37 81 24
Karin Wide-Andersson
Ledamot
Bergvägen 6 B
564 36 BANKERYD
036 37 92 92
0708 37 92 92
Ulf Petersson
Ledamot
Lövbrinken 6
564 32 BANKERYD
0703 07 83 76

Övriga funktionärer

Revisorer Bernt Andersson Brunnsvägen 22, Mullsjö
0704 61 71 06
Christer Gustafsson Syrenvägen 12, Bankeryd
036 37 75 80
Rev. suppleant Bengt Gustavsson Flasarp 2, Bankeryd
036 16 71 28
Valberedning Göte Wahlström Spjutkastarvägen 19, Bankeryd
070-6324920
Magnus Johansson Ekeforsvägen 18, Bankeryd
 070-7763090
Rolf Karlsson Sjöåkravägen 119 Bankeryd
076-167 37 90
Nordiska museet Utses av styrelsen
Forskning/fornminnen Åke Berggren Rosenvägen 26 B, Bankeryd
036 37 77 35
Underhåll/
Banv.stug. m m
Åke Berggren Rosenvägen 26 B, Bankeryd
036 37 77 35

Kommentarer är stängda