Infotavlor

Hembygdsföreningen har satt upp ett antal informationstavlor. Syftet är att berätta om platsen för besökaren. Varje infotavla har en QR-kod, som länkar till ytterligare information på hembygdsföreningens hemsida.

Här finns bilder av samtliga infotavlor.

Banvaktstuga 642Läs mer om Bankeryds banvaktstugor

Fornlämningsområde Åtorp

Kyrkbyn

Sablabron

Sannlia

SaxfabrikenLäs mer om Saxfabriken

Vagnslidret

Hästdroska från Månseryd nr 636. Droskans upphängning är speciell med läderremmar, som gör resan vänligare. Droskan övergick i Karlges ägo i mitten av 1930-talet och skänktes till hembygdsföreningen.

Promenadsläde nr 637. Se liknande släde på Digitalt museum

Enspännare nr 638.

Kappsläde nr 639.

Lastvagn nr 1661.

Kommentarer inaktiverade.