Hembygdsdag 19 aug 18 – fördjupning

Fördjupning till de inslag som framfördes vid hembygdsdagen 19 aug 2018 på Bankeryds hembygdsgård.

  • Bankeryds kyrka började byggas 1860, men arbetet tog paus medan järnvägen byggdes. Det återupptogs senare och kyrkan kunde invigas 1865. Mer information från Göran Åbergs text i Bankeryds kyrka under sju sekel.
  • Ordförande i byggnadskommittén för kyrkbygget blev löjtnant Mauritz Stigell på Månseryd.
  • Järnvägen kom till Bankeryd på 1860-talet. Socknen fick dock inte någon station förrän 1877. Därefter började stationssamhället byggas. Först kom Carlssons affär intill stationshuset – den finns bevarad på hembygdsgården! Läs mer om järnvägsstationen och stationssamhället i Klas-Peter Sunesons artikel.
  • A S Suneson var stationskarl i Bankeryd 1908-1935. Han träffade många Bankerydsbor i sitt arbete och dokumenterade vad han upplevde. Suneson tog också initiativet till Bankeryds hembygdsförening. Barnbarnet Klas-Peter Suneson har skrivit om sin farfar.
  • Erik Räf köpte Attarps gård i Bankeryd 1897. Han var bergsman, drev en snickerifabrik, var godsägare, ivrig nykterhetskämpe och riksdagsman. På flera sätt påverkade han utvecklingen av Bankeryds stationssamhälle. Läs mer från boken De byggde motorplogen JUNE av Ulf Petersson.

 • Kata Dahlström var arbetarrörelsens mest kända agitator. Hon besökte Bankeryd minst en gång, förmodligen flera gånger. Då kom hon med tåget och möttes på stationen av en medlem med cykel, som ”transporterade henne på stången” till milstenen på Backamo, där man höll samlingarna.
 • De olika folkrörelserna  var mycket aktiva i Bankeryd. Nykterhetslogen Visir 4139 grundades 1910. Ledare var stationskarlen A S Suneson. Redan 1880-talet grundades Bankeryds Absoluta Nykterhetsförening. Den socialdemokratiska arbetarkommunen bildades 1917 i samband med att Motorplogen JUNE startade. Frikyrkorörelsen har sitt ursprung i 1800-talets nyevangeliska väckelse. Bankeryds Sportklubb bildades 1930.

Kommentarer inaktiverade.