Fredsmilstenen vid Krabberyd

För att få ekonomiska resurser kunde Kronan redan under 1500-talet donera eller sälja sina jordegendomar. För att detta inte skulle bli ett stort problem när det gällde bland annat försörjningen av kungliga slott och fästningar förordnade kung Gustav ll Adolf 1613 att de gods och gårdar som låg inom en radie av 1 mil (1 gammal mil = 10 689 meter) från slotten och fästningarna skulle vara ”förbjudna orter” och inte fick avhändas kronan.
Lantmätarna ålades att på kartor avgränsa dessa områden. Från Jönköpings län finns tre kartor med sådan avgränsning från 1652, 1664 och 1669.
För att tydligt visa var en sådan gräns gick restes på några platser så kallade frimils eller fredsmilstenar.

Området runt fredsmilstenen i Krabberyd vårdas av Bankeryds hembygdsförening. På bilden slås gräset av Sture Källvant.

En sådan sten finns i Bankeryds socken och står utefter väg 685 vid gården Krabberyd. Det är en kalksten som är 1,56 m hög, 73 cm bred och 20 cm tjock. Den har på sin framsida (östnordöstra sidan) en kunglig krona och därunder det svenska riksvapnet (med sin vasakärve i mitten) flankerad av bokstäverna G A R S uttytt: Gustavus Adolfus Rex Svecorum. Gustav Adolf Sveriges konung. Under riksvapnet finns årtalet 1627.
Stenen ingår i Bankeryds hembygdsförenings program för skötsel av forn- och kulturlämningar.

Referenser:
Egil Lönnberg. Rapport till riksantikvarien över inventering av vägmärken i bl.a Tveta härad, Jönköpings län. 1975.

Duuke P J karta över Jönköping och dess omgivningar 1652.

Riksantikvarieämbetets fornlämningsinventering för Bankeryds socken. Fornlämning nr 13:1. 1957 och 1985.

Svensk uppslagsbok. Förbjudna orter. 1955

Vägverket, region sydöst. Milstenar i Jönköpings län 1988.

Weiler Gösta. Gamla vägar och milstenar. Gudmundsgillets årsbok 1952.

Åberg Göran. Bankerydsbygden i bilder från förr 1978.

Sammanställning av Per-Olof Ringquist och Nils Lundqvist 2014

Kommentarer inaktiverade.