Föreningen

Hembygdsföreningens uppgift är att väcka och vidmakthålla intresset för hembygdsvård och naturskydd i Bankeryd, men också att dokumentera den ständigt pågående förändringen av Bankeryd och göra den lokala historien tillgänglig, inte minst för kommande generationer.

Hembygdsföreningen har ca 340 medlemmar.

En rad texter om Bankeryd publiceras på hemsidan, se under menyn Hembygdsforskning.

Kommentarer inaktiverade.