Hembygdsgården

Stommastugan är en gammal kaplanbostad, byggd någon gång mellan 1690-1705, sannolikt Bankeryds äldsta hus. Kaplan (präst i kapellförsamling) var förr titeln på kyrkoherdens medhjälpare. Bankeryds församling tillhörde då Järstorps pastorat där kyrkoherden bodde. I Bankeryd, som var den mindre församlingen, fanns då en kaplan.
Byggnaden var uppförd 100 m väster om nuvarande plats dit den flyttades 1950. Stugan har 1800-talsinredning bestående av allmogemöbler. Här finns mindre samlingar böcker och bruksföremål samt en orgel tillverkad i Bankeryd i början av 1900-talet. Trappstenen är förmodligen från Klerebo kvarn.

Spannmålsboden är från 1700-talet och flyttades hit från Stommen 1952. Den vänstra trappstenen är en halv kvarnsten från Kolaryds kvarn liksom de båda mindre stenarna som står lutade mot väggen. I spannmålsboden finns bl. a. en stenmangel, skidor, skolbänkar samt en mängd träbearbetningsverktyg mm.

Vällingklockan från Attarps säteri hänger sedan många år på Bankeryds Hembygdsgård. Den väger ca 23 kg, är 30 cm hög och har en diameter på 30 cm. I överkant finns en bladdekor och den är på ena sidan försedd med huvudtexten:

IAG KALLAR TILL BÖN, MAT, ARBETET, OCH, WILO. På motsatta sidan texten: GIUTEN ÅR 1807.

Trappstenarna lär ha legat vid ingången till den gamla träkyrkan. De återfanns vid renoveringen av mangårdsbyggnaden till Prinseryds gård. Löpstenarna kommer från Knallafallen i Domneån.

Fattigstugan, numera samlingsrum och museum, uppfördes år 1870 vid Björnebergsvägen mittemot Labbarpsvägen där den brukades som socknens fattigstuga under 50 år. Stugan flyttades hit år 1970.

Undervåningen inrymmer Kommandorasalen, en samlingssal med mindre pentry, ett unikt penselmuseum med historik över penselindustrins utveckling i Bankeryd. Där finns bilder från tillverkning av penslar på 1950-talet och penselmakarens verktyg för den hantverksmässiga tillverkningen av penslar och borstar. I huset finns också Josef Carlssons, ”Grålles”, handelsbod som startade intill järnvägsstationen 1880. Affärsrörelsen drevs nära nog under oförändrade förhållanden fram till omkring 1950. Hembygdsföreningen fick därefter överta inventarier och varulager. Där finns också en skomakarverkstad samt föremål från Alefors saxfabrik och Aledals nyckelfabrik. Övervåningen innehåller en mängd gamla bruksföremål

Faktorismedjan kommer från Granshults by och flyttades hit 1953. I smedjan har tillverkats vapendelar åt Husqvarna faktori. Den siste smeden var P A Nydén. Smedjan är utrustad för finsmide och användes årligen vid Hembygdsgårdens dag.

Soldattorpsladugården kommer från Ormestorps by i Ölmstad socken och flyttades hit 1959. Ladugården inrymmer samlingar av redskap för jordbearbetning och skogsbruk samt utrustning för skörd och dess vidare bearbetning.

Tröskvandringen kommer från Krabberyds gård.

Gårdsplanen har en gång i tiden varit platsen för de byggnader som tillhörde Bankeryds Öster- och Klockaregård.

Brunnsvågen härstammar ursprungligen från Rickarps gård.

Stenröjningsredskapet ”jätten” har använts av bröderna Gunnar och Edvin Lundin, Svinhaga.

Vagnslidret som bygdes 2008, inrymmer vagnar och slädar från bl a Månseryds säteri.

Fårahuset kommer liksom ladugården från Ormestorps by. Hitflyttat år 1959.

Föreningens övriga fastigheter är:
Banvaktsstugan och Sjöåkra laxfiske

Kommentarer inaktiverade.