Bankeryd

I STFs Turistbroschyr 1924 står det om Bankeryd:

Villasamhälle. Kyrkan byggd 1866, är vacker och har bl.a. vackra epitafier, ligger i dalens centrum. Den månghundraåriga hemindustrin, med smide för Husqvarna gevärsfaktori, har efterträtts av en livaktig industri i ett 10-tal fabriker, som uppstått i stationens närhet och utträngt pensionaten.

Trots detta störande moment, har dock Bankerydsdalen med den underbart vackra tallmon Backamo, som sträcker sig ner till Vätterns strand och slutar i 30 till 50 m höga sandbranter, som ideligen täras av vågorna, samma tjusning och dragning på besökaren och turisten. Såsom friluftsbadplats är Backamo sandstrand högt skattad och livligt frekventerad.

När turistbroschyren skrevs hade Bankeryd ca 1 300 invånare, idag bor här över 9 000.

De centrala delarna av Bankeryds socken utgörs av den dal som är en fortsättning av Vättersänkan åt söder. Vätterns yta ligger på ca 88 m.ö.h. Dalen sträcker sig 9 km söderut till trakten av Toveryd, i Järstorps socken. Bankerydsdalen inramas av en höjdrygg i väster som delvis ligger i Habo och kröns av Domneberg 292 m.ö.h. Denna höjd övergår i söder i en platå som sträcker sig mot Dumme mosse. Bankeryds högsta punkt är Blekeberg 273 m.ö.h. vid södra sockengränsen. Mellan Bankerydsdalen och Vättern i öster ligger en motsvarande höjdrygg som når omkring 200 m.ö.h.

Klimatet i Bankerydsbygden påverkas mycket av Vättern, som med sin stora vattenvolym verkar utjämnande på temperaturen. Jämfört med Sydsvenska höglandet, som tar vid redan några km från sjön, är årsmedeltemperaturen här 1 – 2 grader högre. Framför allt är höstarna oftast långa och milda i närheten av Vättern. Den stora sjön gör däremot vårarna ganska kyliga.

På Attarps gamla ägor kan man ana att ekskog är en ursprunglig naturtyp. Där villasamhället nu ligger finns många gamla ekar kvar på både privat och kommunal mark.

.

Kommentarer inaktiverade.