Stommastugan

Gammal kaplansbostad, för kyrkoherdens medhjälpare. Stugan byggdes mellan 1690-1705 och är sannolikt Bankeryds äldsta hus.

Smedjan

Faktorismedjan kommer från Granshult och flyttades hit 1953. I smedjan har tillverkats vapendelar åt Husqvarna faktori.

Spannmålsboden

Spannmålsboden är från 1700-talet och flyttades från Stommen 1952.

.

Attarps vällingklocka

Klockans inskription är: JAG KALLAR TILL BÖN, MAT, ARBETET OCH WILO. På motsatta sidan: GJUTEN ÅR 1807, förmodligen i Jönköping.

Aktuellt

HEMBYGDSDAG 18 AUG, kl 14-17
 

HEMBYGDSDAG 18 AUG, kl 14-17

Visning av hembygdsgården, dramatisering av händelser ur Bankeryds historia, veteranbilar, servering av kaffe o våfflor.
Naturreservatet Häggeberg
 

Naturreservatet Häggeberg

Nu är naturreservatet Häggeberg invigt

Praktiskt arbete

Varje tisdag träffas intresserade för att underhålla hembygdsföreningens fastigheter, vårda naturen, forska i Bankeryds historia samtidigt som vi har trevligt. En grupp träffas i Banvaktsstugan, en annan på Hembygdsgården. Fler är välkomna!