Stommastugan

Gammal kaplansbostad, för kyrkoherdens medhjälpare. Stugan byggdes mellan 1690-1705 och är sannolikt Bankeryds äldsta hus.

Smedjan

Faktorismedjan kommer från Granshult och flyttades hit 1953. I smedjan har tillverkats vapendelar åt Husqvarna faktori.

Spannmålsboden

Spannmålsboden är från 1700-talet och flyttades från Stommen 1952.

.

Attarps vällingklocka

Klockans inskription är: JAG KALLAR TILL BÖN, MAT, ARBETET OCH WILO. På motsatta sidan: GJUTEN ÅR 1807, förmodligen i Jönköping.

Aktuellt

Från hembygdsföreningens hemsida
 
Från hembygdsföreningens hemsida
Läs om gångbiljett på järnvägen
Åldersdaterad stock
 
Åldersdaterad stock
Hembygdsföreningen har åldersbestämt en stock från ångbåtsbryggan vid Trånghalla Sandstensbrott
Bankeryds torpinventering på nätet
 
Bankeryds torpinventering på nätet
Vid Hembygdsföreningens årsmöte 1 mars presenterades den digitalisering som pågår av torpinventeringen.

Praktiskt arbete

Varje tisdag träffas intresserade för att underhålla hembygdsföreningens fastigheter, vårda naturen, forska i Bankeryds historia samtidigt som vi har trevligt. En grupp träffas i Banvaktsstugan, en annan på Hembygdsgården. Fler är välkomna!