Stommastugan

Gammal kaplansbostad, för kyrkoherdens medhjälpare. Stugan byggdes mellan 1690-1705 och är sannolikt Bankeryds äldsta hus.

Smedjan

Faktorismedjan kommer från Granshult och flyttades hit 1953. I smedjan har tillverkats vapendelar åt Husqvarna faktori.

Spannmålsboden

Spannmålsboden är från 1700-talet och flyttades från Stommen 1952.

.

Attarps vällingklocka

Klockans inskription är: JAG KALLAR TILL BÖN, MAT, ARBETET OCH WILO. På motsatta sidan: GJUTEN ÅR 1807, förmodligen i Jönköping.

Aktuellt

Floran i Bankerydsbygden
 
Floran i Bankerydsbygden
Välkommen till trivselträff med tema "Floran i Bankerydsbygden" onsdag 10 april kl 19.00 i Församlingsgården. Magnus Thorell visar bilder och berättar om blommor och växtställen i Bankeryd och angränsande delar av Habo.
Torpinvinventering
 
Torpinvinventering
Ta reda på mer om torp och backstugor i Bankeryd. Torpinventerarna uppdaterar informationen efterhand.
Infoskyltar
 
Infoskyltar
Hembygdsföreningen har satt upp en rad olika infoskyltar vid intressanta platser i Bankeryd, tex vid platsen för Alefors Saxfabrik.

Praktiskt arbete

Varje tisdag träffas intresserade för att underhålla hembygdsföreningens fastigheter, vårda naturen, forska i Bankeryds historia samtidigt som vi har trevligt. En grupp träffas i Banvaktsstugan, en annan på Hembygdsgården. Fler är välkomna!